NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN - R&D TRONG NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM

  Ds. Đặng Tuấn Anh

  10/01/2020

Trong tất cả các ngành nghề, công việc nghiên cứu và phát triển luôn có vai trò mấu chốt cho sự phát triển của doanh nghiệp. Ở ngành Dược, R&D chạy dọc theo mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến kinh doanh. Tuy nhiên, vai trò chuyên biệt và nổi bật hơn nằm ở mảng sản xuất. Bài viết này, nói về R&D của sản xuất dược phẩm ở VN

CÔNG THỨC LOẠI BỎ THÓI QUEN TRÌ HOÃN

  08/01/2020


“Tôi biết mình phải làm gì. Tôi hiểu rõ những ích lợi của việc đó. Tôi cũng biết những hậu quả tiêu cực nếu mình không làm nó. Tôi có đủ năng lực và công cụ để thực hiện công việc. Nhưng tôi vẫn không làm”.
Chuyện này có vẻ quen với bạn ư?