Bộ Y tế Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cấp quốc gia của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc

  T.anh

  15/03/2019

Ngày 14/03/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký kết bản ghi nhớ tiếp nhận hỗ trợ và chuyển giao công nghệ tổ chức thi chứng chỉ hành nghề từ Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Park Neunghoo. Theo kế hoạch, hình thức xét cấp chứng chỉ hành nghề Y với thời hạn vĩnh viễn như hiện nay sẽ chính thức chuyển sang hình thức thi chứng chỉ hành nghề có thời hạn 5 năm sau khi Luật khám bệnh, chữa bệnh bổ sung và sữa đổi được Quốc hội thông qua trong năm 2019.