Phỏng vấn về Trình Dược Viên ETC hãng nước ngoài.

  Ds.Mai Xuân Bách

  03/10/2019

Để giúp đỡ sinh viên ngành Dược có thể định hướng tốt hơn về nghề nghiệp sau khi ra trường. Trong chuỗi bài này, sẽ có những chia sẻ rất thẳng thắn và thật về nghề nghiệp mà bình thường sẽ rất khó để có thể được chia sẻ. 

THANH XUÂN CHƯA MỘT LẦN NỖ LỰC: Cùng đỗ đại học như nhau, tại sao sau 4 năm lại có chênh lệch khổng lồ giữa người với người

  Ds. Thùy Nguyễn

  19/08/2019

Cùng là một khoá sinh viên, cùng được tuyển chọn vào trường trên một mức điểm nhất định, ai cũng là người giành chiến thắng trong kỳ thi đại học khốc liệt. Về lý mà nói họ đều có cơ sở tương đương nhau, nhưng tại sao sau 4 năm đại học khoảng cách chênh lệch giữa người với người lại trở nên lớn như vậy?