Tất cả việc làm tại Pharmalink.vn

 

Tuyển Dụng, Việc Làm Y Tế và Dược Phẩm

NGÀNH NGHỀ

248
132
74
48
38
32
26
26
25
25
24
24
20
20
20
18
17
16
15
15
14
13
12
11
11
11
10
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ĐỊA ĐIỂM

325
184
28
26
26
25
23
22
21
16
15
15
14
14
13
13
13
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1

CẤP BẬC

531
39
38
27
4
4
2

MỨC LƯƠNG

79 công việc được tìm thấy

ALC Pharma Full time

THỦ KHO DƯỢC

Hà Nội 12/11/2018

Thỏa thuận

ADC group Full time

Trình dược viên (Trung cấp)

Hồ Chí Minh 12/11/2018

Thỏa thuận

ALC Pharma Full time

Trình dược viên

Hà Nội 07/11/2018

Thỏa thuận

Servier Viet Nam Full time

Servier VN tuyển TDV

Hồ Chí Minh 23/10/2018

Thỏa thuận