Tất cả việc làm tại Pharmalink.vn

 

Tìm Việc Làm Ngành Dược & Y Tế

NGÀNH NGHỀ

365
209
114
89
49
46
44
43
42
41
35
34
30
27
25
25
23
22
22
22
20
19
19
18
17
17
15
15
15
14
14
14
13
13
13
12
12
11
11
10
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ĐỊA ĐIỂM

23
12
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CẤP BẬC

32
3
3
2
1

MỨC LƯƠNG

5 công việc được tìm thấy

Merap Group Full time

Nhân viên kinh doanh kênh phòng mạch, nhà thuốc

Bình Thuận, Tây Ninh, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Sóc Trăng 25/09/2019

Cạnh tranh

Merap Group Full time

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện

Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Cà Mau 25/09/2019

Cạnh tranh