trình dược viên

 

Trình dược viên ETC

Mead Jonhson

235 Đồng Khởi

Nơi làm việc: Đồng Nai

Số lượng: 2 Hết hạn: 30-10-2018

Nộp Đơn
58 lượt xem Đăng tuyển 6 ngày trước

Các phúc lợi dành cho bạn

  • Lương(từ 14 triệu), thưởng và trợ cấp, lương tháng 13, BH

Bạn Sẽ Làm Gì

  • Thực hiện giới thiệu thuốc, cài thầu tại địa bàn phụ trách
  • Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách, thông tin từ công ty tới các bệnh viện
  • Nắm bắt thông tin tốt về thị trường, bệnh viện
  • Lập kế hoạch làm việc rõ ràng và hoàn tất báo cáo đầy đủ theo sự chỉ đạo của cấp quản lý
  • Nắm bắt rõ yêu cầu và có kế hoạch để đạt chỉ tiêu công ty giao
  • Hỗ trợ trong việc xây dựng hình ảnh công ty đến với các khách hàng tại địa bàn phụ trách
  • Xây dựng, quản lý và duy trì mối quan hệ khách hàng


Chuyên Môn Của Bạn

  • Kinh nghiệm trình dược ETC
  • Trình dược bác sĩ khóa tiêu hóa là lợi thế

Về Công Ty Chúng Tôi

Mead Jonhson

Địa chỉ: 235 Đồng Khởi

Tên người liên hệ: Hoàng Duyên

Qui mô công ty: 100 - 200 người

Mead Johnson Nutrition is a leading manufacturer of infant formula both domestically and globally with its flagship product

Việc làm khác từ Công ty này