Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa

Đánh giá: 5 (1 lượt đánh giá) Đánh giá của bạn

Địa chỉ: 04 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa
Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa (tiền thân là quốc doanh dược phẩm thành lập ngày 10/4/1961) được chuyển từ Công ty Dược – Vật tư y tếThanh Hóa ngày
1/12/2002 theo quyết định số: 3664/QĐ – CT ngày 05/11/2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

– Hoạt động chủ yếu của Công ty là sản xuất kinh doanh các mặt hàng thuốc Đông dược, Tân dược, Cao đơn hoàn tán, kinh doanh sản xuất và sửa chữa thiết bị vật tư y tế, cung cấp thuốc chữa bệnh, thuốc bổ phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong toàn tỉnh và liên doanh với các tỉnh bạn, đồng thời giam gia vào thị trường thuốc trên thế giới.

Thông tin tuyển dụng: