YÊU CẦU ĐỐI VỚI DƯỢC SĨ LÀM CÔNG TÁC DƯỢC LÂM SÀNG

  Ths.Ds. Nguyễn Thị Thu Ba

  19/10/2019

Bạn là Dược sĩ lâm sàng (clinical pharmacist), hoặc bạn được phân công làm việc ở bộ phận Dược lâm sàng (clinical pharmacy). Bạn hãy tự đánh giá mình đã đạt được các yêu cầu sau đây chưa nhé:

ĐỪNG BÁN RẺ TUỔI TRẺ CHO SỰ BẬN RỘN MỘT CÁCH MÙ QUÁNG !

  11/10/2019

Đừng để bản thân mình rơi vào tròn luẩn quẩn của những tháng ngày 10-12 tiếng và lặp lại hàng ngày bởi những tháng ngày sau đó. Vào một lúc nào đó… ta phải phân chia tuổi trẻ của mình một cách hợp lí, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy. Dù thế nào, cũng nên sống có ước mơ từ khi còn trẻ, và biết nuôi dưỡng ước mơ, đam mê ấy một cách hợp lý. Đừng sinh ra là đốm lửa, nhưng cứ tàn dần theo thời gian.