Góc nhìn ngành Dược (Part 5)

  RiverDkh

  17/12/2019

Sản xuất dược phẩm ở VN vẫn còn đang ở giai đoạn trung bình, lý do tại sao thì rất nhiều nhưng tổng thể thì nước ta cũng đang trung bình, nên không thể yêu cầu ở 1 ngành nhiều đặc thù như y-dược vươn lên khỏi trung bình được, mặc dù rất nhiều doanh nghiệp đang khao khát điều đó! Và cũng đã có những bước đi để hiện thực điều đó.

ĐỌC SÁCH CÓ LỢI GÌ?

  15/12/2019

Tại một ngôi chùa trên núi, có một vị sư phụ đều thức dậy sớm ngồi vào bàn để đọc sách - dù những cuốn sách này đã cũ kỹ. Tiểu hòa thượng bên cạnh sư phụ thấy vậy, cũng cố gắng bắt chước sư phụ mình đọc sách.